Sunday, February 14, 2016Lövenzahnندا قبله شد تاج عالم از این
گهی آتش و گه‌ بهشت برین

قماری که دوارش از میز بخت
کشیدش به عرش فلک گه‌ به ازمون سخت
.....
.....
.....
.....
به دیدارم آمد یکی‌ چند بارش به سیر
بگفتا که وی عاشق است و دلش پر ز مهر
سپس راهی روس و اوکراین شد
از آنجا به عشقم وفادار شد
بگفت او از آنجا همی‌ شرح جنگ
ز خون و ز بدبختی و از فشنگ
از آنجا برایم مرتب نبشت
که اینجا همه دیو هستند و زشت
بیا تو مرا تا به ایران ببر
به آن‌ وادی نیک خویان ببر
به او گفتمش این ز عمق درون
که آتش ز مهرش مرا در گرفته کنون
چو من تا به آلمان شوم راهیت
تو فکرت بکن تا کنم فاش آن‌ ماهیت
از آن پس گرفتم ز سر تا به شوخی‌ روان
که خنده بود رکن عشق، بهتر از هر زبان
چنین خود به من گفتش از روز قبل
که او را بدیدم به سنتور و ضرب و به طبل
در آنجا به غیر از ر‌ه دزدها در کهکشان
بیابی تو شیری و خمار و پیر و جوان
گهی این گنه نابکاران بی‌ محتوا
کنند سیرت خود به مهرت روا
تو از چنگ دیوان رهایی نخواهی که یافت
چنین است میان خاوران را همی‌ پود و بافت
خلاصه که ایشان شدش منصرف
منم شادو خندان خودم رفتم ایران شدم منحرف
در آنجا به عیش و به نوشان زدم سر به مادر بزرگ
بسی‌ سر به خاله، به دایی، به عمو و عمه، پدری سترگ
همه با ادب کس دخالت نکردش به این کار من
که خوب اصفهانی‌ بداند سیاست به هر فوت و فنّ
در آنجا که بودم ز اسرار عشقم نبشتم در آن‌ فیس بوک به شیرین قلم
یکی‌ چند اقلیم به منجمله آلمان و روس و فرانسه، و کشور به دیگرعلم
به گرد آمدند و بکردند توافق به حد مهم
که خود کرده بودم اساسش بنا از اهم و اهم
در آن چند ماهی‌ که آنجا بدم من به گشت
ز عشقم خبردار بودم مرتب به شیش و به هشت
چنانکه بگشتم بر از کشورم، زان جواهر نشان
از آن‌ خاک شیران از آن دیر پیران از آن‌ پرتوان
به عشقم نبشتم که از یادش هرگز نبودم بران
و او هم نبشت کز‌ سرش نیست راهی‌ بجز من نهان
چنین شد که دستان چنین و چنون شد در عمق زمان
بشد جاودانه چنین خوی نیکم ز آهنگ پیکم به دور جهان

ندا انصاری -- شنبه، ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی روزی که تحریمات اقتصادی بر علیه ایران برداشته شد
لازم به تذکر است قسمت عمدهٔ این متن در روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۶ از طریق رسانه‌ی گ‌میل به اشتراک دست اندر کاران گذاشته شد.

Wednesday, January 6, 2016سیب


شتابان اگر نور عالم توئی
همی‌ مساله حل نمائی تهی
که دنیا خودش محور خود بود
نیازی به دستت نبود در خرد
اگر من نبودم که اون ژورنالیست
ترا میدرید و یهو می‌شدی نیست نیست
هزاران که در پیشوازت نمایان شدند
به یک شب همه راهی‌ من شدند
چرا گر‌ تو پرسی‌ زمن گویمت
خرد نزد من بود و تو بیمنت
از اول بجای جوابم در ایمیلها
همش وقت تلف کردی در"چیزها
یکی‌ نیست بتو گویدت‌ای فضا را نورد
فضولی نمائی ز معقول معمول حد
به یک شب همه چیز وارو تواند شود
درستش بکن تا که بیداد و آشوب کمتر شود
از این پس بشو دختر خوب من تا که سیب
شود نسبت آدم عاقلی چون ادیب

ندا انصاری پانزدهم دیماه ۱۳۹۴

Thursday, February 21, 2013

My Vision for the Best Iran 


Includes:

R1.  Rights of men and women restored based on individual likings.

R2.  Traffic control paramount.   New factories will be constructed overnight, manufacturing affordable cars with priority given to companies promoting green technology.  Each family will be entitled to at least one such vehicle, subsidized if necessary.    Strict emission standards shall be in effect immediately, and cars that do not meet requirements will be recycled, with credit vouchers toward said cars above.

R3.  Education:  Would not be ultimately mandated by government.  Each mega-successful business will be required to establish their own primary and secondary schools in cities of their choice.   Businesses are strongly encouraged to promote their ideologies and practice guidelines via educational settings.    Collaboration with non-Iranian schools is strongly recommended at all levels.

I will see to it myself that new world peace standards are implemented through language teaching and acquisition.  My own specifications, not published to date, will be introduced to United Nations.  Each Institute of Higher Learning will be required to translate books of poetry from Persian to all main languages of the world, with rhyme.    Collaboration between schools will be in effect to compare these translations and achieve optimal levels.
The book Abundance by Dr. Peter Diamandis and Steven Kotler will be standard material in colleges and universities.  

R4:  Technological advancement - AKA brain power:  It's there - always has been.  It has to be utilized more in-house and dealt with other nations based on world standards, to which Iran will contribute a great deal.

R5.  Space Program:     All international space agencies encouraged to collaborate in Iran.  I will see whether X PRIZE Foundation will accept an independent GLXP team from Iran.  Although late in the game, I'm sure they can make an exception based on evidence of desire from people to do so, via  Green Revolution.   Space Renaissance International will have headquarters there.  

R6.  Law & Enforcement:  Ultimately, Freedom comes with education (R1).   Anyone stepping out of boundaries will automatically be recruited for first manned asteroid mining missions in outer space.

R7.  Arts and Culture:    Iranian artists currently outside of Iran will return to run the arts ministry in collaboration and encouraged to open schools of art across the country (R3).   Every Mulla in the country will be required to take off their turbines, open it, and dance in the style of Aghassi to music of every artist who has lived and performed outside of Iran for 34 years.  This includes music of those who produced masterpieces yet did not realize their dream of returning to their homeland.     Bon Jovi, Nickelback, 3 Doors Down, ONE Republic opening my inauguration ceremonies among others.

R8.  Food:  Sustainable technology heavily promoted, with priority given to companies who have proven to end world hunger using latest methods and technologies.

R9:  Religion:  Engineering.  German, American, Russian, Japanese, Greek, Italian, French, Chinese - all types promoted.

R10: alive.R = Regulation

Sunday, March 25, 2012

بیانیه رنسانس فضایی

رنسانس فضایی یک سازمان غیر انتفاعی جهانیست، متشکل از داوطلبان از سراسر جهان که آنرا اداره میکنند

عضویت در سازمان رنسانس فضایی باز می‌باشد، به این معنی‌ که با پرداخت عضویت سالانه، همگان میتوانند عضو شوند

این سازمان به نهادینهٔ "تغییر در ادراک" نسبت به فضا در سراسر جهان و سیاست نسبت به سفر عموم به فضا اختصاص داده شده است

ما به افزایش سرمایه گذاریهای مادی و انسانی‌ در فضا و بالا بردن تاثیر این سرمایه گذاریها اعتقاد کامل داریم

در طول ۴ سال گذشته تا به کنون، ما به دنبال شروعِ یک رنسانس جدید که بشریت راا از مهد زمین بلند کند، و سر انجام منظومهٔ شمسی‌ را باز و راه به کرات دیگر را هموار سازد بوده ایم.

تمددن قرن بیست و یکم بشری رو به رشد و تکامل است. برای حفظش، و برای به وقوع پیوستن اهداف ذکر شده، کارهای لازم منجمله عبارتند از

تکمیل انقلاب کپرنیکی

الف: به منظور دستیابی به مزایای کامل، هزینهٔ سفر رفت و بازگشت به فضا باید به شدت کاهش یابد. انجام این کار، کسب و کار مهم جدید ایجاد خواهد کرد

ب: رشد صنعت مسافرت عموم به فضا، تسهیل استفاده‌های دیگر فضایی را هموار ساخته، و قیمت هزینه‌ها را بطور قابل توجّهی کاهش خواهد داد

اگر تحقیقات کافی‌ در این زمینه‌ها رشد و توسعه یابد، فرستادن یک راکت به فضا به عنوان فرستادن یک هواپیما به شهر مجاور تلقی‌ خواهد شد، و عادی شدن این مساله خود راه را برای تحقیقات و سرمایه گذاریهای بیشتر باز خواهد کرد

برای مطالعهٔ بیشتر بیانیه اساسی رنسانس فضایی، لطفا به متن انگلیسی‌ آن مراجعه فرمائید. و سوالاتتان را مطرح بفرمائید - با کمال میل پاسخ داده خواهند شد. سپاسگذریمهیات مدیره رنسانس فضایی

www.spacerenaissance.org

Tuesday, February 21, 2012

Rewriting History for The Good of All


Recreating Empires has been a fantasized thought of mine since reading about greatest rulers in history, most notably Cyrus, Alexander, and Napoleon.

Why would men of such grandeur go to great lengths to claim territory and resources for their respective nations, has actually been a justifiably familiar notion as I'd do exactly the same – with one major difference – without bloodshed.

Fast forward a few thousand years or at least two hundred, to 12 years ago, Y2K, Dawn of the 3rd Millennium. Then take a quantum leap from there to where we are now, today, 2/21/2012. Exactly. Many things have changed for the better. Sure, lives may be busier than before, but only if we choose them to be and in fact we are more in touch with friends and relatives than ever before.

Abundance, the book, by Dr. Peter Diamandis and Steven Kotler, with its release throughout the world today, has already topped both Amazon and Barnes & Nobles' Best Sellers' Lists as #1.

Having been on the Executive Board of Space Renaissance International, and in touch with many visionaries throughout the years, I often hear and see things out on forums, conventions, and conferences, that eventually find their way into mass markets 2 - 5 – 10 years later. Incredible concepts becoming reality are not so much wishful thinking as some might have others to believe.

We're talking about rewriting history and resurrecting empires, in a whole new dimension.

In Abundance, with accurate, first-hand information from life-time experiences of top visionaries in the world, you will quickly gain knowledge of what are already available as resources to us, from raw materials to human ingenuity, and how it is possible to utilize these efficiently to benefit everyone - not linearly, but exponentially. And then you will start to see the Earth is not bound for doom and gloom – it is actually an amazing, incredibly great place to be, and the fun is that everyone can take part in contributing to making it even better.

Given the common knowledge that is available through the vastness of internet, the world is converging at an incredible rate – not towards destruction, but to opening of possibilities that we might have not even dreamed of in the not-too-distant past. Opening of Space as a limitless frontier, for example...so far, only a few hundred have been there and back, yet, so much great technology has spun from just 50-60 years of space travel. Wait til people go there in masses, starting very soon, and you'll see that as human species, we will be better off in so many ways, especially when we want to see someone who continues to make life awesome for all of us, himself realizing his own dream of moon travel, to the far side. But there's a catch...as we say in Persian, he has to pass the “Haft Khans of Rostam,” of course --the Seven Insurmountable Barriers (SIB) that the heroic character of Shahnameh, Rostam, had to pass. In other words, WE WON'T LET YOU GO PETER - YOU'RE TOO GOOD! Hell, you made an Ansari pay - something I hadn't been able to do all my life - otherwise I can just about do anything!!

Here's a famous phrase from my ancestor, Khawjeh Abdollah Ansari, a poet/philosopher from the second Millennium: Kooh Key Farsood O Darya Key Kaast -- The Mount won't lessen and the Sea won't deplete (in relative terms of human time). It is meant to convey that worrying about gloomy things that someday we may think will happen is a thing of the past. Think good and good will happen, and abobve all, be resourceful and abundant. To Abundance and a future that is getting better for everyone each day.

I am honored to have been part of Abundance post its release as Freedom & Education Leader.

Sunday, December 18, 2011

You're Very Welcome!Neda --

Early this morning, the last of our troops left Iraq.

As we honor and reflect on the sacrifices that millions of men and women made for this war, I wanted to make sure you heard the news.

Bringing this war to a responsible end was a cause that sparked many Americans to get involved in the political process for the first time. Today's outcome is a reminder that we all have a stake in our country's future, and a say in the direction we choose.

Thank you.

Barack

Friday, September 23, 2011

With Oliver Kuttner, Walking in Downtown Charlottsville

Driving through historic cities and towns of the East Coast of the United States has been on my agenda for a long time, finally having a chance of realizing it last week. It was of little coincidence and good design that PAAIA, the Public Affairs Alliance of Iranian-Americans was being held in Washington, D.C. around the same time, on the anniversary of Anousheh Ansari’s ascent to the International Space Station. It was also the anniversary of Edison2 winning the X PRIZE, making automotive history and setting new standards for tremendous positive impact on the planet.

Last I updated my blog three months ago, on my trip to the International Space Development Conference in Huntsville, Alabama. It was certainly in preparation for great things to come in the future, speaking of which, we’re in it now thanks to my friends. A chance to visit Edison2 weighed heavy in my decision to go.

Oliver Kuttner, Founder and CEO and I had met in San Diego earlier in March, when he talked about how he had pulled the dream team together to win the X PRIZE, their current endeavors, my involvement in space projects, and running for political office in Iran. If anyone could challenge me on a certain level of acumen, Oliver Kuttner has to be the one himself. He gave me good advice which I did take seriously since he has met or is friends with countless politicians and I trust his judgment with that respect.

After meeting with him, I was on a new mission. Summer with kids occupied my time in addition to some other projects I was deeply involved with. At the end of summer, the first thing I decided to do was pay back a visit to Oliver and Edison2. I wanted to see The Invention up close. The Very Light Car was quite frankly the Flux Capacitor Car of my dreams, ever since watching my favorite movie of all time, Back to the Future at age 16 and I could not wait any longer than I already had to see it.

I flew to the East Coast on the second week of September, visited my friend Usha and her family, originally from Nepal, in Maryland. Usha is a top researcher for the University of Maryland’s Medical School. Her husband, Niranjan Pandey, is a post-doc graduate from Harvard, a Biophysics professor at Johns Hopkins whose research involves finding a cure for breast cancer, one type of blindness, and a rare form of brain cancer. Their two sons, Nirakar and Nichi, along with Usha’s nephew, Danny, were just accepted to Baltimore’s prestigious Gilman school for boys. Usha took me to Fort McHenry, where we participated in the folding and unfolding of the American flag. It will be a treasured experience.

When the time came for me to visit Edison2, things couldn’t go smoother than I would otherwise plan extensively. I drove to Virginia, enjoying every minute. Lynchburg came into sight on a beautiful day with perfect weather. I arrived at the R&D facilities and was guided to meet some of the crew. Familiar faces I had seen in the media included Brad Jaeger, Director of R&D, and David Brown, Communications Director who showed me around. The Five Million Dollar check hung high on a wall, and the globe trophy by X PRIZE was showcased near the entrance. Both Brad and David took time to answer my questions.

It was incredible to see the cars up close. There were three versions of the vehicle on the floor, one a bigger electric model based on the original 85% EtOH (15% gasoline, 85% ethanol blend), that won PIAXP in mainstream category. The third was a blue with a smart engine. We took pictures and I had a chance to sit in the electric version, which could fit 4 easily and in fact very comfortably. A writer at a loss for words is the best compliment one could use to describe something, and the case was exactly that when I sat in the car as Brad explained how things worked. What had originally drawn me to the concept of 85% EtOH, was countless hours of solving thermodynamic equations two decades earlier, relating to the same concept. Knowing how difficult it was to achieve what Edison2 had in practicality, I had tremendous appreciation for the brilliant mechanical engineering of the car. The electric was an evolution from the first, with almost exactly the same exterior design, only bigger. Aside from its fuel-efficiency factor, I couldn’t hold back praise on exterior, which will raise eyebrows once it is showcased on the road. I can’t wait to see it for myself.

Oliver arrived while I was talking to the crew. He most definitely has presence when he appears somewhere, and though I knew from past experience that anything I’d say he would challenge, I did not feel one bit anxious. The gentleman is exactly that as he makes people very comfortable. I sat with him briefly while he managed things. At some point David handed a script to Oliver and I, and asked us to grade it. The exercise was fun as the draft passed with flying colors. Then Oliver invited me on an excursion to see the city before we headed to Charlottsville for dinner. He gave me a quick tour, while we came across several buildings he owns in Lynchburg.

Later that evening in Charlottsville, we were accompanied by Brad and his talented artist girlfriend Elaine Butcher at a trendy French restaurant in downtown, the Tempo. All along, I couldn’t help notice the familiarity of downtown Charlottsville to Boulder, Colorado’s Pearl Street Mall, where I had lived and gone to school at some point. It was a zen moment when Elaine mentioned the designer of both landmarks was the same. We met Brice Cunningham, owner, who recognized Oliver right away and gave detailed explanation of how the meals were prepared. It was obvious this was Brice's passion.

The next day, after breakfast we walked through downtown again where Oliver owns several prominent buildings and has renovated. Oliver’s uncle has been one of the wealthiest men in America, yet, Oliver never used family money to succeed. A self-made entrepreneur, he has done it all on his own since an early age. Through two decades in the auto racing world, his keen vision for a highly efficient car has materialized in Edison2, thus revolutionizing an entire industry, and they did not stop there. During the past year, they have become very involved in education initiatives from public K-12th schools to local universities. He is also a heavyweight row crew champion. Nowadays his main focus is of course, Edison2, while they have a legacy to uphold. As visionaries who see and believe in healthy competition, Oliver and his team are determined to continue helping the industry in making light, aerodynamic cars mainstream.

Key features of the car include less energy to move: 5.3 hp to cruise at 60 mph, the effectiveness of the platform (car) to make any energy source much more efficient, but in particular an electric drive, since it means a smaller battery pack, realistic range, 300+ mpge. It can recharge using a standard 110v outlet in 6 - 7 hours. The combination of low mass, mainstream materials and design simplicity mean this car will be affordable, potentially at less than $20,000. With its all-around superior design, it could actually be priced at the very high end, but Edison2’s priority is making the car mainstream, hence the affordability strategy. I’ve shown pictures to people who have expressed high interest in purchasing it already, as I am in line myself.

I left Edison2 and Oliver Kuttner with a very good sense about the future of this planet. An example I used to explain how appreciative I personally am for their efforts, was of stepping out of the airplane in Tehran, Iran, almost suffocating because it is that difficult to breathe the air there. Because of the poor air quality caused by car emissions with no regulation in place whatsoever, millions upon millions of people suffer on a daily basis. If I could imagine a perfect Iran, Edison2 would most definitely be the standard car to observe on the streets.

The next day I was on my way to attend the PAAIA event, Passing the Torch of Success, in Washington, D.C. I’d supported and been to their first event held at UCLA in Spring 2009. Much has happened since. Through Middle Eastern Revolutions brought on by the unprecedented spark factor of social media in remarkably short time, I’ve kept busy by joining a few organizations and causes, including Space Renaissance, streamlining efforts in areas involving the future of this planet. In fact, I had written about Edison2 in an earlier post, recognizing the enormous potential positive impact of the car on the environment, and circulating it through the forum at Space Renaissance, soon after they had won the X PRIZE.

As my friend Usha and I drove around the city, visiting the Lincoln Memorial, seeing the White House, and several other landmarks, once more I thought about my incredible good fortune to have had a chance to make this journey, particularly having been invited to Edison2, where the future (phase 2) is being designed ever so intelligently.